Home » KIẾN THỨC TÀI CHÍNH » 5. Xu Hướng Và Kênh

5. Xu Hướng Và Kênh

Xu hướng và kênh

Khi nhìn vào một biểu đồ,  chúng ta thấy nó di chuyển 1  cách  lộn xộn . Nó tăng  lên đỉnh  và sau đó giảm đáy. Mặc dù trông có vẻ như vậy nhưng thị trường thường tiến hóa theo  xu hướng nhất định trong  một thời gian và sau đó chuyển sang 1 xu hướng  khác  , và chúng ta xử dụng đỉnh và đáy để xác định xu hướng này.

Có ba loại xu hướng thị trường:

Các xu hướng khá dễ nhận biết trên biểu đồ: chỉ cần kết nối hai đỉnh hoặc hai hốc lớn bằng một dòng. Được vẽ đúng, đường xu hướng thường đi theo sự dịch chuyển của các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ các điểm sau:

  • Đơn giản chỉ cần kết nối hai đỉnh hoặc hai đáy để vẽ một đường xu hướng, nhưng ba đỉnh hoặc ba đáy là cần thiết để khẳng định xu hướng
  • Cũng giống như mức hỗ trợ và kháng cự, càng có nhiều đường xu hướng được kiểm tra, nó càng được coi là chắc chắn
  • Các đường xu hướng nghiêng thường không đáng tin cậy và dễ dàng phá vỡ 

Kênh

Kênh là phần mở rộng của các đường xu hướng và cũng có thể xác định các khu vực mua và bán trên biểu đồ. Để tạo một kênh, chỉ cần vẽ hai đường xu hướng, nối các đỉnh và một kết nối các đáy với nhau.

Do đó, đáy kênh có thể được coi là khu vực mua và phần trên có thể được coi là khu vực bán hàng

Tóm tắt bài học

  • Xu hướng tăng được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh và đáy cao hơn các đỉnh trước đó
  • Một xu hướng giảm trình bày một loạt các đỉnh và đáy thấp hơn các đỉnh trước đó
  • Một xu hướng bên không theo một hướng chính xác
  • Đường xu hướng kết nối hai đỉnh hoặc hai đáy
  • Các đường xu hướng chỉ có thể được xác nhận khi giá đạt đến chúng ít nhất ba lần
  • Giá thị trường càng chạm vào đường xu hướng, càng được coi là chắc chắn
  • Kênh là phần mở rộng của các đường xu hướng và có thể được sử dụng để xác định các khu vực mua và bán

 

About The Author

Number of Entries : 129

Leave a Comment

Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top