Home » KIẾN THỨC TÀI CHÍNH » 5. Long Và Short – Dài Và Ngắn

5. Long Và Short – Dài Và Ngắn

Long và Short Dài và ngắn

Hầu hết mọi người tưởng tượng rằng giao dịch chỉ đi theo một hướng, rằng nó liên quan đến việc mua một tài sản (dài) hy vọng rằng giá bắt đầu tăng. Và sau đó bạn phải bán nó ngay trước khi bạn đạt đến đỉnh cao để có được lợi nhuận.

Mặc dù đây là một mục tiêu tuyệt vời cho bất kỳ nhà giao dịch nào, đây không phải là cách duy nhất để tận dụng các biến động của thị trường.

Cơ hội cũng có thể phát sinh trong các thị trường giảm. Trong phần này, chúng ta sẽ xem cách giao dịch thị trường bằng cách lấy một vị thế giảm. Chúng tôi cũng nói về vị trí ngắn hoặc bán ngắn.

Bán khống là gì?

Khi bạn “dài”, bạn mở một vị trí bằng cách mua một tài sản mà bạn nghĩ sẽ tăng lên và bạn đóng nó bằng cách bán nó – lý tưởng là đắt hơn.

Ngắn, hoặc bán ngắn, bạn làm ngược lại.

Bạn bán để mở một vị trí ngắn và bạn mua để đóng nó.

Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng giá của một tài sản sẽ giảm, bạn có thể quyết định bán nó ngày hôm nay, hy vọng sẽ mua nó rẻ hơn sau để kiếm lời.

Tất nhiên, về nguyên tắc, trước tiên bạn phải sở hữu tài sản để bán nó. Trên thực tế, có thể mượn tài sản để bán chúng ngắn. 

Làm sao để bán khống?

Cách đơn giản nhất để giải thích là lấy ví dụ.

Hãy tưởng tượng rằng công ty cổ phần XYZ có giá 100 €. Jonathan quyết định mượn 10 cổ phần của XYZ từ nhà môi giới của mình để bán ngắn vì anh ta nghĩ rằng khóa học của họ sẽ sớm giảm.

Nhà môi giới của Jonathan cho vay cổ phần của anh ta, lấy chúng từ cổ phiếu của chính mình, từ các cổ phần của một khách hàng khác hoặc thậm chí từ một nhà môi giới khác. Ông bán cổ phần cho Jonathan và ghi có vào tài khoản của mình với số tiền thu được (€ 1,000).

Giá của cổ phần XYZ sau đó giảm xuống còn 80 € và Jonathan quyết định đóng (hoặc “che”) vị thế của mình. Các nhà môi giới do đó mua 10 cổ phiếu cho anh ta, khấu trừ chi phí mua 800 € từ tài khoản của mình và trả lại cổ phần cho chủ sở hữu ban đầu của họ.

Điều này khiến Jonathan kiếm được tổng lợi nhuận 200 € trên tài khoản của mình. Người môi giới của anh ta sẽ tính phí hoa hồng cho việc xử lý giao dịch, người cho vay sẽ tính phí vay và có thể có các chi phí khác liên quan đến giao dịch mà chúng tôi sẽ thảo luận trong thời gian ngắn.

Tiền thu được từ việc bán 10 cổ phiếu để mở vị trí (10 × 100 €) 1000 €
Chi phí mua lại 10 cổ phiếu để đóng vị trí (10 × 80 €) 800 €
Lợi nhuận gộp 200 €

Giới hạn của việc bán khống?

Đối với giao dịch này, Jonathan đã có thể mượn cổ phần mà anh cần thông qua môi giới của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà môi giới không có thêm cổ phần XYZ và không ai muốn cho anh mượn? Nếu XYZ là “không thể tin được,” Jonathan không thể bán được.

Tương tự như vậy, một người cho vay đôi khi có thể cần phải gọi lại cổ phần của mình trong khi một giao dịch ngắn đang được tiến hành. Điều này được gọi là “được gọi là trả nợ”. Nếu điều này xảy ra với bạn, và ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng đóng vị trí của mình, bạn có thể được yêu cầu làm như vậy.

Nó cũng phải được biết rằng các nhà môi giới không phải lúc nào cũng cho phép bán khống, ví dụ cho các tài sản dưới một giá trị nhất định. Mỗi nhà môi giới được tự do xác định tiêu chí của riêng mình. Nếu ưu đãi của nhà môi giới không phù hợp với bạn, bạn luôn có thể đến một nhà môi giới khác.

Tóm tắt bài học

  • Các hoạt động mua một tài sản được gọi là “dài” trong khi bán được gọi là “ngắn”.
  • Để mở một vị trí ngắn, bạn bán một tài sản mà bạn cho rằng sẽ giảm xuống. Để đóng nó, bạn mua nó (bạn “che” nó). Nếu giá giảm, thì bạn có thể mua tài sản với giá thấp hơn và ăn chênh lệch.
  • Nếu giá trị của một tài sản tăng lên, người bán ngắn sẽ mất tiền, trong khi các nhà giao dịch có vị thế dài tạo ra lợi nhuận.
  • Bán ngắn là bán một tài sản mà bạn không sở hữu, vì vậy bạn phải có khả năng mượn nó từ một người cho vay.
  • Bạn có thể bị “nhắc nhở” về giao dịch ngắn nếu người cho vay cần khôi phục tài sản bạn đã vay.
  • Nếu bạn mượn cổ phiếu để bán ngắn, bạn sẽ cần phải bồi thường cho người cho vay cổ tức hoặc các sự kiện khác được công bố trong thời gian vay
  • Khi chúng ta giao dịch MT4. Chúng ta có quyền bán trước , mua sau mà không cần phãi bán khống hoặc vay mượn gì cả vì lý do là chúng ta không mua bán hoặc nắm giữ tài sản.Chúng ta chỉ đang cá cược là thi trường lên hoặc xuống thôi.

About The Author

Number of Entries : 129

Leave a Comment

Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top