1. Lệnh Là Gì ?

Lệnh là gì?

Giả sử bạn sắp mở hoặc đóng một vị trí –Vậy bạn phải  làm thế nào ?

Bạn sẽ cần phải cung cấp tất cả thông tin cho nhà môi giới hoặc đại lý của bạn để họ có thể mua hoặc bán thay cho bạn; điều này được gọi là đặt hàng.

Lệnh là gì?

Một đơn đặt hàng chỉ đơn giản là hướng dẫn để bán hoặc mua một tài sản.

Có một số loại lệnh cho phép bạn giao dịch ngay lập tức hoặc chờ đợi các điều kiện thị trường mong muốn xảy ra. Đó là lệnh chờ mua BUY LIMITE và chờ bán SELL LIMITE

Khoảnh khắc bạn đặt hàng, bạn không còn phải đối phó với nó nữa. Nó sẽ được thực hiện trong sự vắng mặt của bạn. Tùy thuộc vào loại lệnh được chọn, nó có thể tự động:

  • mở một vị trí khi bạn nghĩ rằng các điều kiện là đúng;
  • khóa lợi nhuận bằng cách đóng một vị trí khi bạn đã đạt được mục tiêu của mình;
  • hạn chế tổn thất bằng cách đóng một vị thế có giá di chuyển ngược lại bạn với một số tiền nhất định.

Bây giờ chúng tôi sẽ xem xét các loại đơn đặt hàng khác nhau để thực hiện tất cả các hoạt động này.

Lệnh thị trường

Nếu bạn chỉ muốn thực hiện giao dịch ở mức giá tốt nhất có sẵn, đặt hàng “tại thị trường”  Market Execution là dành cho bạn.

Với  thị trường là có tính thanh khoản cao như MT4 – nói cách khác, nếu có đủ người mua và người bán tại thời điểm đó – lệnh thị trường của bạn sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Khi một đơn đặt hàng được thực hiện, người ta nói rằng nó đã được thực hiện.

Điều quan trọng là phải tính đến các lệnh thị trường có thể được thực hiện ở mức giá thấp hơn giá hiện tại tại thời điểm mua và bán. Chúng ta sẽ xem chi tiết điểm này sau trong chương này.

Giới hạn đơn đặt hàng

Nếu bạn muốn chờ đợi một giá  đạt được một mức độ có lợi cho bạn trước khi thực hiện một giao dịch, thì bạn sẽ cần phải sử dụng một lệnh giới hạn gọi là BUY LIMITE hoặc SELL LIMITE

Một lệnh giới hạn đề cập đến một hướng dẫn đầu tư khi giá thị trường đạt đến một mức cụ thể có lợi cho bạn nhiều hơn giá hiện tại.

thí dụ

Giả sử tỷ giá GBP / USD hiện đang giao dịch ở mức 1.5055. Phân tích của bạn cho thấy rằng nếu giá này tăng lên 1.5065, thì nó có thể sẽ giảm trở lại. Vì vậy, bạn quyết định bán GBP / USD nếu giá của nó đạt đến 1.5065. 
Thay vì xem xét kỹ lưỡng thị trường đang ngồi trước màn hình của bạn, bạn đặt một lệnh giới hạn (được gọi là lệnh giới hạn ) để mở một vị thế ngắn ngay khi giá đạt đến 1.5065. Lệnh này là lệnh chờ bán SELL MIMITE

Thị trường thực sự đạt đến mức này hai giờ sau đó. Người môi giới của bạn thực hiện lệnh của bạn và bạn bán GBP / USD. 
Giao dịch của bạn sau đó hoạt động bình thường: nếu giá GBP / USD giảm, như bạn đã lên kế hoạch, bạn tạo ra lợi nhuận. Nếu giá tiếp tục tăng, tuy nhiên, bạn ghi lại một sự mất mát.

Ngoài việc sử dụng lệnh giới hạn để mở một vị trí, bạn cũng có thể sử dụng nó để đóng vị trí hiện tại. Bạn sẽ bảo vệ lợi nhuận của bạn nếu bạn lo sợ rằng thị trường sẽ thay đổi xu hướng của nó và loại bỏ bất kỳ triển vọng thu nhập nào.

Tóm tắt bài học

  • Đơn đặt hàng nghĩa là yêu cầu mua hoặc bán tài sản.
  • Một lệnh thị trường sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất có sẵn, nếu thanh khoản là đủ.
  • Lệnh thị trường có thể được thực hiện ở một mức giá kém thuận lợi hơn giá hiện tại tại thời điểm mua và bán.
  • Lệnh giới hạn là chỉ thị đầu tư khi giá thị trường đạt đến một mức cụ thể thuận lợi hơn giá hiện tại. Có hai loại là lệnh chờ mua BUY LIMITE và lệnh chờ bán SELL LIMITE
  • Bạn có thể sử dụng lệnh nhập giới hạn để mở một vị trí mới hoặc một lệnh giới hạn để đóng một vị thế hiện tại khi giá đạt đến mức mục tiêu.

About The Author

Number of Entries : 129

Leave a Comment

Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top