Home » KIẾN THỨC TÀI CHÍNH » 7. Đường Xu Hướng

7. Đường Xu Hướng

Đường Xu hướng đồ họa cơ bản

Trong chương này, chúng tôi sẽ nghiên cứu bốn trường hợp  khác nhau được xác định bởi các nhà phân tích kỹ thuật.

Tam giác

Chúng ta nói về hình tam giác khi giá của một thị trường hội tụ về một điểm duy nhất. Hình dạng của tam giác có thể cho thấy dấu hiệu của các chuyển động trong tương lai của thi trường. Hình tam giác có thể có ba dạng chính:

Chúng tôi nói về một hình tam giác tăng dần khi thị trường chạm mức kháng cự ngang cao, trong khi trình bày một loạt các Đáy ngày càng cao cho thấy giá hội tụ cho đường này. Con số này thường chỉ ra rằng giá sẽ tăng lên, nhưng hãy nhớ rằng mức kháng cự có thể quá cao và giá có thể bật lại  ở ngưỡng kháng cự. Nói chung, nó được khuyến khích để chờ đợi cho sự phá vỡ ngưỡng kháng cự này để chúng ta có thể bắt đầu mua.

 tam giác giảm dần :Thị trường chạm mức hỗ trợ, nhưng một loạt các đỉnh thấp cho thấy giá sẽ giảm.

Chúng ta nói về một tam giác cân khi giá  như là sự  hội tụ của  một loạt các đỉnh thấp hơn và các đáy cao hơn. Đây là một biểu đồ Xu thế  cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục theo cùng hướng với xu hướng chung sau khi hình thành hình. 

Nếu không có xu hướng rõ ràng trước tam giác, thị trường có thể di chuyển lên hoặc xuống cùng một lúc.

Hình chữ nhật

Cũng như hình tam giác đối xứng, đây là những con số tiếp tục cho thấy một khoảng thời gian củng cố của xu hướng hiện tại trước khi tăng hoặc giảm giá. Sau một diễn biến đáng kể, thị trường thường dao động trong biên độ hẹp giữa mức hỗ trợ và kháng cự, do đó xác định rõ ràng hình dạng hình chữ nhật. Nhìn chung, thị trường tiếp tục theo cùng hướng sau một hình chữ nhật. 

 

Bevels

Không được nhầm lẫn với hình tam giác, Bevels được hình thành khi giá của một thị trường bắt đầu tập trung trong một phạm vi hẹp giữa hai đường xu hướng nghiêng.

Chúng tôi nói về tăng dần bevel khi hai dòng hỗ trợ và kháng cự đang nghiêng lên trên. Trong trường hợp này, đường hỗ trợ nghiêng nhiều hơn đường kháng cự. Con số này thường chỉ ra rằng giá sẽ giảm. Chúng ta sẽ bán khi cấy nến thoát ra khỏi Bevels

Chúng tôi nói về Bevel  giảm dần khi hai đường Xu thế  đang nghiêng xuống. Trong trường hợp này, đường kháng cự nghiêng nhiều hơn đường hỗ trợ và con số này thường chỉ ra rằng giá sẽ tăng.

 

 Hãy nhớ rằng, xu hướng biểu đồ  không bao giờ chính xác một trăm phần trăm

Như đã đề cập trong chương trước, xu hướng đồ họa chỉ là dấu hiệu cho thấy các chuyển động trong tương lai có thể có  của một tài sản. Trong mọi trường hợp  biểu đồ xu hướng , bạn nên đợi xác nhận hướng di chuyển trước khi ra lệnh.

Trong một số trường hợp, khi một Break out  có thể xảy ra, nó có thể là khôn ngoan để đặt lệnhchờ Buy Stop và Sell Stop  và  trên ngưỡng  hỗ trợ và kháng cự. Do đó, khi một trong các lệnh được kích hoạt, bạn có thể hủy lệnh kia và hy vọng đã đặt lệnh đúng, bất kể hướng của nó. Tuy nhiên, vì chiến lược này vẫn có thể thất bại do các fausse Break out, điều quan trọng là đặt các lệnh dừng lỗ để giảm rủi ro khi bạn giao dịch. Nên nhố rằng các lệnh Buy limite và Sell limite bao giờ cũng ít nguy hiểm hơn là Buy Stop và Sell Stop

Tóm tắt bài học

 • Các đường Xu thế sau đây có thể cho thấy thị trường sẽ theo xu hướng giảm:
  • Bevel tăng dần
  • Tam giác giảm dần
 • Những biểu đồ này có thể chỉ ra rằng thị trường sẽ theo một xu hướng tăng:
  • Bevel giảm dần
  • Tam giác tăng dần
 • Những biểu đồ này cho thấy thị trường sẽ theo xu hướng hiện tại của nó:
  • hình chữ nhật
  • Hình tam giác đối xứng

About The Author

Number of Entries : 129

Leave a Comment

Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top