Home » KIẾN THỨC TÀI CHÍNH » 9. Đường Di Chuyển Trung Bình

9. Đường Di Chuyển Trung Bình

Đường  trung bình động Moyennes mobiles

Trong các chương trước, chúng tôi đã nghiên cứu các xu hướng khác nhau có thể xảy ra trong các chuyển động của thi trường . Tuy nhiên, một phần toàn bộ phân tích kỹ thuật được dành riêng cho việc nghiên cứu tín hiệu giao dịch từ giá thị trường bằng cách sử dụng các phép tính toán học. Các tín hiệu này là các chỉ báo kỹ thuật  Indicators và có thể rất hữu ích cho các nhà phân tích kỹ thuật.

Hiện có hàng trăm Indicators   và các nhà phân tích liên tục làm việc trên các tính toán mới để đạt được lợi thế trên thị trường. Khóa học này không nhằm mục đích hiển thị cho bạn tất cả các tín hiệu này một cách chi tiết, nhưng chúng tôi sẽ xem xét ngắn gọn một trong những chỉ số phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi là moyennes mobiles : đường  trung bình động .

Có hai loại di chuyển trung bình chính:

  • đơn giản
  • mũ 

Đường Trung bình di chuyển đơn giản (MMS)

Như tên gọi của nó cho thấy, trung bình di động đơn giản xác định giá trung bình của một thị trường trong khoảng thời gian nhất định. Hãy nhìn vào biểu đồ hàng ngày GBP / USD với một MMS 10 tháng, được vẽ trên các hình:

Trong trường hợp này, để có được mức trung bình di chuyển đơn giản cho một ngày cụ thể, chỉ cần thêm giá đóng của mười giai đoạn cuối cùng (hoặc mười ngày cuối cùng trong trường hợp này), sau đó chia tổng số cho mười. Bằng cách kết hợp các mức trung bình này, bạn sẽ nhận được đường màu xanh lục ở trên. May mắn thay, bạn thường không cần phải tự mình thực hiện các phép tính này: phần lớn các phần mềm thị trường chứng khoán có một tùy chọn để tự động kết hợp các đường trung bình động vào biểu đồ.

Như bạn có thể thấy, trung bình động 10 kỳ dường như đi theo hướng nhưng đường thẳng thường xuyên hơn và hơi dịch chuyển. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra bằng cách thêm MMS 20 tháng trên biểu đồ:

Trung bình động 20 kỳ thậm chí còn thường xuyên hơn và nhiều hơn nữa. Hiện tượng này không phải là rất đáng ngạc nhiên khi xem xét rằng nó đưa vào tài khoản trong 20 giai đoạn cuối thay vì mười. Vì vậy, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ nói rằng MMS 20 chậm hơn MMS 10. Bây giờ chúng ta hãy xem một MMS với 50 giai đoạn:

MMS 50 là chậm nhất trong ba đường trung bình động và MMS 10 là nhanh nhất .

Trung bình di chuyển theo hàm mũ (MME)

Trung bình động  theo hàm mũ hoạt động theo cùng một cách với trung bình di chuyển đơn giản, nhưng nó mang lại tầm quan trọng hơn cho các giai đoạn gần đây nhất. Điều này có nghĩa là MME phản ứng nhanh hơn với các biến động giá và thường theo giá cơ bản gần hơn so với MMS. Hãy so sánh MME 20 và MMS 20 trên biểu đồ hàng ngày GBP / USD:

Bây giờ hãy xem MS 50 và MMS 50: 

Do kỹ thuật tính toán của nó, MME nhạy cảm hơn với việc tăng giá gần đây, nhưng ít nhạy cảm hơn với sự gia tăng trước đó. Như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, việc di chuyển các thông tin trung bình có thể hữu ích cho việc giao dịch.

Tóm tắt bài học

  • Các Indicators là các phép tính toán học bắt nguồn từ quá trình của một thị trường thường được sử dụng để thu được các tín hiệu giao dịch
  • Trung bình động đơn giản (MMS) xác định giá trung bình của một thị trường trong một khoảng thời gian nhất định
  • Trung bình di chuyển theo hàm mũ (MME) là tương tự nhưng mang lại tầm quan trọng hơn cho các giai đoạn gần đây
  • Đường trung bình động nhanh gần với giá thị trường trong khi các đường trung bình động chậm thường xuyên hơn và nhiều nhịp hơn

About The Author

Number of Entries : 129

Leave a Comment

Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top