3. Cổ Phiếu Là Gì?

Cổ phiếu là gì?

Khi nói về giao dịch hoặc đầu tư, chúng ta thường nghĩ về đầu tư cổ phiếu. Đây là một trong những cách phổ biến và nổi tiếng nhất để đầu tư vào thị trường tài chính. Đặc biệt là cho các cá nhân.

Như đã thảo luận trong chương trước, nếu bạn có kế hoạch nghỉ hưu, bạn có thể đã đầu tư vào cổ phiếu. Nhưng cổ phiếu  là gì? Một cổ phiếu hoạt động như thế nào?

Cổ phiếu là do một công ty phát hành.

Nếu một công ty trị giá 10.000 € và phát hành 2.000 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu sẽ trị giá 5 Euro (10.000 đến 2.000).

Giá trị của công ty dao động theo giá cổ phiếu của công ty. Các nhà đầu tư mua cổ phần trong một công ty hy vọng rằng giá cổ phiếu sẽ tang để họ có thể được bán lại với mức giá cao hơn.

Tại sao các công ty phát hành cổ phiếu?

Để gây quỹ

Cho phép nhà đầu tư mua cổ phần của công ty là một cách để để gây quỹ, có thể tái đầu tư vào kinh doanh. Ví dụ, một công ty có thể cần tiền mặt để mở rộng ra nước ngoài hoặc để khởi động một dòng sản phẩm mới.

Nếu các quỹ được sử dụng một cách khôn ngoan và công ty trở nên có lợi hơn, giá cổ phiếu – và do đó giá trị của công ty – về nguyên tắc sẽ tăng lên.

Kết quả là, công ty và các cổ đông của nó phụ thuộc nhiều vào nhau. Công ty cần các cổ đông để gây quỹ trong khi các cổ đông hy vọng rằng công ty sẽ sử dụng các khoản đầu tư này để phát triển doanh nghiệp, để kiếm lợi nhuận.

Tại sao giá cổ phiếu lại biến động?

Giá cổ phiếu có thể duy trì tương đối ổn định trong nhiều tháng hoặc phát triển nhanh chóng. Giái cổ phiế có thể tăng hoặc giảm  được gọi là biến động .

Sự biến động của giá cổ phiếu, lên hoặc xuống, phụ thuộc chủ yếu vào luật cung và cầu . Vì vậy, nếu có nhiều người muốn mua một cổ phiếu hơn là muốn bán, giá sẽ tăng vì  cầu lớn hơn cung. Ngược lại, nếu nguồn cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm.

Mức cung và cầu ảnh hưởng như thế nào đến giá?

Cung và cầu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Hai cái chính là:

Kết quả kinh doanh

Đây là những lợi nhuận được thực hiện bởi một công ty. Nếu kết quả tốt hơn dự kiến, giá cổ phiếu có xu hướng tăng. Nếu họ thất vọng, giá cổ phiếu có khả năng giảm. Các công ty thường công bố kết quả của họ trong một khoảng thời gian cụ thể, từng quý , sáu tháng  hoặc một năm. Giá cổ phiếu của công ty có thể đặc biệt dễ bay hơi ngay trước hoặc ngay sau khi công bố kết quả của nó, đặc biệt nếu các con số này cao hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Bạn có thể tham khảo lịch kinh tế cho các ngày công bố kết quả của một số công ty nhất định.

Tâm lý thị trường

Đây có lẽ là yếu tố phức tạp và quan trọng nhất trong việc xác định giá cổ phiếu. Cổ phiếu thường phản ứng mạnh mẽ với kỳ vọng hiệu suất của công ty. Những kỳ vọng này dựa trên một số yếu tố như pháp luật đang được soạn thảo trong ngành, sự tự tin của công chúng trong đội ngũ quản lý hoặc sức khỏe của nền kinh tế.

Tóm tắt bài học

  • Cổ phiếu được phát hành bởi một công ty.
  • Các công ty phát hành cổ phiếu để gây quỹ, thường tái đầu tư vào kinh doanh.
  • Giá cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi cung và cầu, kết quả kinh doanh và tâm lý thị trường.

 

About The Author

Number of Entries : 129

Leave a Comment

Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top