Home » KIẾN THỨC TÀI CHÍNH » ĐÒN BẨY VÀ MARGIN

1. Lệnh Là Gì ?

Lệnh là gì? Giả sử bạn sắp mở hoặc đóng một vị trí –Vậy bạn phải  làm thế nào ? Bạn sẽ cần phải cung cấp tất cả thông tin cho nhà môi giới hoặc đại lý của bạn để họ có thể mua hoặc bán thay cho bạn; điều này được gọi là đặt hàng. Lệnh là gì? Một đơn đặt hàng chỉ đơn giản là hướng dẫn để bán hoặc mua một tài sản. Có một số loại lệnh cho phép bạn giao dịch ngay lập tức hoặc chờ đợi các điều kiện thị trường mo ...

Read more

2. Sử Dụng Lệnh Dừng Lỗ Stop Loss

Sử dụng lệnh dừng lỗ Stop loss Không giống như lệnh giới hạn, lệnh dừng có nghĩa là chỉ thị đầu tư ngay sau khi thị trường vượt qua mức thấp hơn giá hiện tại. Vì lý do gì bạn sẽ vượt qua một đơn đặt hàng với giá rẻ hơn? Lý do quan trọng nhất có lẽ là đóng một vị thế bất lợi cho bạn. Để thực hiện việc này, chỉ cần đính kèm lệnh dừng vào giao dịch. Khi mức độ thua lỗ đạt đến một điểm mà bạn không thể chấp nhậ ...

Read more

3. Các Lệnh Được Thực Hiện Như Thế Nào?

Các lệnh được thực hiện như thế nào? Khi đặt lệnh giao dịch, nhà môi giới hoặc đại lý của bạn phải cố thực hiện nó theo thông số kỹ thuật của bạn. Tuy nhiên, điều kiện thị trường biến đổi, không phải lúc nào cũng có thể thực hiện lệnh của bạn như bạn muốn. Để hiểu cách thức và lý do tại sao điều này có thể xảy ra, trước hết bạn phải biết quy trình mà qua đó đơn đặt hàng của bạn được chuyển sau khi nó được t ...

Read more

4. Các Đơn Đặt Hàng Liệt Kê Như Thế Nào?

Slippage trượt giá và Stop garanti ? Đối với tài sản giao dịch trao đổi, chẳng hạn như cổ phiếu, nhà môi giới của bạn sẽ có quyền truy cập vào sổ đặt hàng của tất cả các sàn chứng khoán, nghĩa là danh sách người mua và người bán đặt hàng tại thời điểm đó. . Sổ lệnh hiển thị giá và kích thước của mỗi đơn đặt hàng, vì vậy thật dễ dàng để xem vị trí đặt hàng của bạn. Giống như các thị trường lớn , chẳng hạn nh ...

Read more

5. Đòn Bẩy Là Gì ?

Đòn bẩy là gì? Trong cùng một cách mà một đòn bẩy cơ khí có thể nâng tải trọng đáng kể, đòn bẩy tài chính  cho phép bạn có được sự giao dịch lớn  mà chỉ sử dụng một phần nhỏ số tiền của bạn. Khi bạn mua một tài sản theo cách truyền thống, bạn thường phải trả toàn bộ giá trước: tổng giá trị của cổ phiếu, tiền tệ, thùng dầu hoặc tất cả các cổ phiếu khác mà bạn giao dịch. Tuy nhiên, một số công ty môi giới cun ...

Read more

6. Ký Quỹ Margin Là Gì ?

 Ký quỹ Margin là gì ? Như chúng ta đã thấy, việc mở một vị trí đòn bẩy chỉ yêu cầu tiền gửi của một phần nhỏ trong tổng giá trị của nó, tuy nhiên các khoản lỗ của bạn có thể vượt quá số tiền này. Điều này có nghĩa là nếu một vị trí quay ngược lại bạn, người môi giới của bạn có thể yêu cầu bạn bổ sung tiền để giữ cho giao dịch của bạn được thực hiện. Các khoản thanh toán này được gọi là "biên độ biến động", ...

Read more
Scroll to top