6. Cách Giao Dịch Chỉ Số

Các chỉ số chứng khoán chính được tính như thế nào?

Hầu hết các chỉ số chứng khoán được tính toán bằng cách sử dụng vốn hóa thị trường hoặc giá của cổ phiếu .

Hệ thống vốn hóa

Được sử dụng cho phần lớn các chỉ số thị trường chứng khoán, hệ thống này tính đến quy mô của từng công ty để tính toán giá trị của chỉ số tổng thể. Do đó, giá trị của một công ty càng lớn thì giá càng ảnh hưởng đến chỉ số.

Bạn có thể biết giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu của công ty với số lượng cổ phần đã phát hành. Điều này được gọi là vốn hóa thị trường.

CAC 40 được tính bằng phương pháp này. Do đó, nếu, ví dụ, Sanofi được đánh giá là gấp đôi kích thước của BNP Paribas, bất kỳ thay đổi nào trong giá cổ phiếu của Sanofi sẽ có gấp đôi ảnh hưởng trên CAC 40 so với sự thay đổi tương tự tại BNP Paribas.

Các chỉ số khác cũng sử dụng phương pháp tính toán này: FTSE 100, S & P 500, NASDAQ-100, Hang Seng, IBEX 35 và ASX 200.

Hệ thống định giá

Phương pháp này dựa trên giá trị thực tế đang niêm yết của cổ phiếu của các công ty tạo nên chỉ số, thay vì vốn hóa  của chúng.

Giá cổ phiếu càng cao thì ảnh hưởng của công ty càng ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số. Do đó, một cổ phiếu giao dịch ở mức € 100 sẽ có trọng số lớn hơn năm lần so với một cổ phiếu giao dịch ở mức € 20.

Chỉ có hai chỉ số chính sử dụng phương pháp tính toán này: Trung bình Công nghiệp Dow Jones và chỉ số Nikkei 225. 

Làm thế nào để giao dịch chỉ số chứng khoán?

Vì chỉ số  thực sự là một thước đo, bạn không thể mua chúng hoặc bán trực tiếp. Chúng không tương ứng với các tài sản có thể được sở hữu hoặc trao đổi. Do đó, để giao dịch chỉ số, bạn sẽ phải chọn một sản phẩm phản ánh hiệu suất của nó. Có một số loại:

Trackers (quỹ chỉ số)

Đây là những quỹ đầu tư chuyên biệt cố gắng tái tạo các biến động của một chỉ số chứng khoán cụ thể. Bạn có thể đầu tư vào các quỹ chỉ số thông qua một người quản lý quỹ. Chúng được liệt kê trên thị trường chứng khoán.

Quỹ ETF

Đây là một loại quỹ chỉ số khác, có thể được giao dịch theo cách tương tự như thị phần chứng khoán. Giống như cổ phiếu, giá ETF có thể thay đổi trong suốt phiên, tùy thuộc vào cung và cầu. Hiện tại, quỹ ETF lớn nhất trên thế giới là SPDR S & P 500, điều này sẽ nhân rộng giá của S & P 500.

Cá cược

Đây là những sản phẩm tài chính có giá xuất phát từ hiệu suất của một công cụ cơ bản. Ví dụ: CFD Contract fordifference , hợp đồng  tương lai FUTURE , tùy chọn OPTION . Như vậy khi chúng ta giao dich thong qua phần mềm mt4 để mua bán các chỉ số, là chúng ta đang cá cược

Tóm tắt bài học

  • Chỉ số được tính toán dựa trên vốn hóa của các công ty .
  • Chỉ số giá được dựa trên giá của các cổ phiếu bao gồm chúng.
  • Chỉ số chứng khoán phản ánh gia trung bình cua cac công ty và không thể giao dịch trực tiếp trên thị trường. Để đầu tư vào các chỉ số chứng khoán, bạn phải thông qua một quỹ chỉ số hoặc giao dịch trên phần mềm MT4.

 

About The Author

Number of Entries : 129
Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top