4. Giao Dịch Chứng Khoán

Giao dịch chứng khoán

Các cổ phiếu được giao dịch như thế nào?

Hầu hết các cổ phiếu chính được giao dịch trên sàn chứng khoán. Nó là một thuật ngữ chung đề cập đến một mạng lưới giao dịch chứng khoán toàn cầu cụ thể nơi cổ phiếu được mua và bán.

Ví dụ, phần lớn cổ phiếu của Pháp được giao dịch trên thị trường chứng khoán Paris trong khi phần lớn cổ phiếu của Mỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc Nasdaq.

Các sàn giao dịch chứng khoán này được quy định rất chặt chẽ và cung cấp một nơi gặp gỡ để người mua và người bán đàm phán các giao dịch cổ phiếu. Chỉ những người có trình độ nhất định mới được phép giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Các nhà đầu tư thường cần một nhà môi giới, người sẽ đóng vai trò trung gian.

Nhà môi giới là gì?

Vai trò của một nhà môi giới là mua và bán cổ phiếu thay mặt cho khách hàng của họ. Trước đây, một nhà đầu tư đã phải gọi một nhà môi giới, người đã chuyển hướng dẫn giao dịch tới một nhà giao dịch đủ điều kiện trên sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, ngày nay, những trao đổi này được thực hiện trực tuyến trong phần lớn các trường hợp.

Có ba loại môi giới chính:

Môi giới “đầy đủ dịch vụ”

Họ cung cấp một dịch vụ toàn cầu khác nhau, từ việc tạo ra để thực hiện các chiến lược theo các mục tiêu đầu tư được xây dựng bởi khách hàng. Họ thương lượng thay mặt cho khách hàng.

Các nhà môi giới có vai trò tư vấn

Họ cung cấp tư vấn đầu tư và đề xuất các hoạt động cụ thể, nhưng để lại quyết định cuối cùng cho khách hàng.

Người môi giới được chỉ định thực hiện lệnh

Họ chỉ thực hiện các lệnh giao dịch do khách hàng phát hành, thường thông qua một nền tảng trực tuyến. Không có hoạt động tư vấn. 

Khi chọn một nhà môi giới, điều quan trọng là phải xem xét độ tín nhiệm của nhà môi giới đó và phí Spread có thấp hay không ?

Giờ giao dịch

Cổ phiếu chỉ có thể được trao đổi trong giờ mở cửa của sàn chứng khoán liên quan thường thường là trong giờ hành chính 9h-17h30 . Các Broker nhu FXCM, FXpro có thể hoat động 24h trên 24. Giao dich cổ phiếu ngoai gio hành chính được gọi là giao dich hợp đồng tương lai.

Làm cách nào để một cổ phiếu được giao dịch công khai?

Các công ty có thể là riêng tư hoặc được giao dich trên sàn chứng khoán.

Các công ty tư nhân nói chung không được liệt kê trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn. Do đó, bạn phải liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu để mua chúng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các công ty này không có nghĩa vụ bán cổ phiếu cho bạn. ( cổ phiếu nội bộ )

Mặt khác, nếu một công ty muốn  gây quỹ hoặc cải thiện hình ảnh của mình, công ty sẽ phải khởi động một IPO (Giới thiệu công khai). Sau khi  IPO , cổ phần của công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và mỗi nhà đầu tư có thể mua và bán.

Các công ty niêm yết thường có nhiều cổ đông hơn các công ty tư nhân. Họ cũng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn nhiều. Quy định chính xác có thể thay đổi theo thị trường, nhưng nói chung một công ty niêm yết phải chỉ định một ban giám đốc và xuất bản thông tin tài chính chi tiết ít nhất hai lần một năm.

 Cổ tức

Một trong những lợi thế chính của việc đầu tư vào cổ phiếu là khả năng nhận cổ tức.

Cổ tức là một khoản tiền được trả cho các cổ đông, đại diện cho một phần lợi nhuận của công ty.

Khi một công ty tạo ra lợi nhuận, quản lý phải quyết định số tiền sẽ tái đầu tư vào doanh nghiệp và số tiền đó sẽ phân bổ cho các cổ đông như cổ tức.

Cổ tức có thể bù đắp giá của một cổ phiếu không di chuyển nhiều, cung cấp thu nhập cho cổ đông. Các công ty đang phát triển nhanh thường không cung cấp cổ tức. Họ muốn tái đầu tư lợi nhuận của họ để hỗ trợ tăng trưởng. Trong trường hợp này, cổ đông được thưởng cao hơn giá cổ phiếu dự kiến ​​trong dài hạn.

Tóm tắt bài học

  • Hầu hết các cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn.
  • Nhà đầu tư thường phải đi qua một nhà môi giới để đầu tư vào cổ phiếu.
  • IPO là lần đầu tiên một cổ phiếu của công ty được đặt trên thị trường.
  • Cổ tức đại diện cho một phần lợi nhuận của công ty.

 

About The Author

Number of Entries : 129

Leave a Comment

Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top